Skip to content

Internetbokföring

Bokföring över Internet

För den som kör hela eller delar av sin administration hos Datafamiljen via Intenet finns ytterligare en fördel. Även om den egna datorn havererar så finns allt tryggt lagrat i Datafamiljens server. Det är bara att köpa en ny dator, logga in och fortsätta där man slutade.

Vi har samarbetat med våra kunder inom detta område sedan 2008. Den eller de personer hos kunden som bokför över Internet jobbar i samma databas som vi. Vi kan se vad som händer och vägleder vid behov. Inget dubbelarbete och rätt från början.

Vårt affärssystem heter Briljant och vi anser att det är ett suveränt system att jobba i. Hantera ett underlag en gång – därefter tar systemet hand om alla uppföljningar, bearbetningar och rapporter. Från toppnivå till lägsta nivå. 

Det absolut vanligaste idag är att leverantörsfakturorna skannas in i systemet. Av oss eller av kunden. Betalningar hanteras enkelt och snabbt med filöverföring till bank. 

FUNKTIONER:

Bokföring (affärsredovisning) med möjlighet att använda sig av:

Avdelningsuppföljning
Objektuppföljning
Projektredovisning
Kontospecifikationer
Antalsredovisning
+ möjligheter att budgetera på ovanstående resultatnivåer

Dessutom ingår:

Dagskassahantering – Order – Lager – Fakturering – Kundreskontra
Krav och ränteberäkning – Leverantörsreskontra * Likviditetsplanering
Leverantörsbetalning via GiroLink eller filöverföring – Inventarieredovisning
Värdepappersredovisning – Tidredovisning – Verkstadsuppföljning – Hyror
Valuta- och språkhantering – Anläggningsregister – Bokslut – Årsredovisning
Automathantering med periodisering (även av moms t.ex. vid förskottsfakturering) – Koncernredovisning – Löner

VI ÄR RIKTIGT BRA PÅ ANPASSNINGAR

Vi har specialiserat oss på att anpassa inmatningsbilder, utskrifter och rapporter till det enskilda företagets behov. T.ex. har vi flera butiker där kassarapporten är helt anpassad till deras Z-utslag.

För åkerier och entreprenadföretag har vi byggt upp lösningar som ger uppföljning på t.ex. ekipagenivå med fördelning av intäkter och kostnader på mil, maskintid och personalens arbetstimmar.

Vissa kunder kör bara sin kassarapportering och kan på ett enkelt sätt klara av Bokföringslagens krav på daglig kassabokföring. Och det blir inget dubbelarbete. Några fakturerar (inkl. ROT/RUT), registrerar kundinbetalningarna i bokföringen och registrerar leverantörsfakturor och sköter betalningsrutinerna med filöverföring medan vi gör resten.

LÄGG JOBBET DÄR DET GÖRS BÄST.

0942-513 05

Kan det här vara något för Er?

info@datafamiljen.se

Vi  värnar  om  din  integritet.  Du  ska  kunna  känna  dig  trygg  när  du  anförtror  oss  dina  personuppgifter.  Därför  har  vi  upprättat  den  här  policyn.  Den  utgår  från  gällande  dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och  din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem 
och under vilka förutsättningar samt  hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
Här kan ni läsa mera om hur vi jobbar med GDPR.