Kontakt

 

KONTAKTUPPGIFTER

Datafamiljen Huvudkontor
Box 24
917 21 Dorotea
Tel 0942-513 05
info@datafamiljen.se 

Datafamiljen Åselekontoret
Tvärvägen 3
910 60 Åsele
Tel 0941-663 05
info@datafamiljen.se

Vi  värnar  om  din  integritet.  Du  ska  kunna  känna  dig  trygg  när  du  anförtror  oss  dina  personuppgifter.  Därför  har  vi  upprättat  den  här  policyn.  Den  utgår  från  gällande  dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och  din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem 
och under vilka förutsättningar samt  hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
Här kan ni läsa mera om hur vi jobbar med GDPR.