Skip to content

Om datafamiljen

Vi som jobbar för dig

Medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, sedan 1987. Älskar att tänja på gränserna i vårt affärssystem för att kunna ge våra kunder effektiva verktyg i sin företagsstyrning. Tycker nog att jag är ganska bra på att göra specialanpassningar av registreringsbilder, rapporter och redovisningsupplägg. Idag kan kunden tala om vad de vill ha för rapport och jag fixar den. Information är inte en fråga om mängden data utan i stället att rätt data förstås rätt.

Tim J. Faste, Auktoriserad redovisningskonsult

Medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, sedan 1987. Älskar att tänja på gränserna i vårt affärssystem för att kunna ge våra kunder effektiva verktyg i sin företagsstyrning. Tycker nog att jag är ganska bra på att göra specialanpassningar av registreringsbilder, rapporter och redovisningsupplägg. Idag kan kunden tala om vad de vill ha för rapport och jag fixar den. Information är inte en fråga om mängden data utan i stället att rätt data förstås rätt.
Började i april 2017 på Datafamiljen i Dorotea. Innan dess jobbade jag på större företag på deras ekonomiavdelning med typ fakturering, kundreskontra, registrering av leverantörsfakturor, moms, avstämningar och kontroller. Arbetet på en redovisningsbyrå är mycket mer varierande och utvecklande än hur det var på ett stort företag.

Noomi Nilsson, Redovisningsassisten

Började i april 2017 på Datafamiljen i Dorotea. Innan dess jobbade jag på större företag på deras ekonomiavdelning med typ fakturering, kundreskontra, registrering av leverantörsfakturor, moms, avstämningar och kontroller. Arbetet på en redovisningsbyrå är mycket mer varierande och utvecklande än hur det var på ett stort företag.
Jag har arbetat på olika redovisningsbyråer under många år. Hos Datafamiljen AB började jag år 2007, men vi har samarbetat tidigare när kontoret enbart fanns i Åsele. Jag jobbar med företag som har EU medborgare som anställda heltid eller enbart för säsongsarbete. Jag har även specialiserat mig på allt arbete som skall göras i en bostadsrättsförening. Att arbete som redovisningskonsult är en intressant bransch med många utmaningar.

Birgitta Lindström, Redovisningskonsult

Jag har arbetat på olika redovisningsbyråer under många år. Hos Datafamiljen AB började jag år 2007, men vi har samarbetat tidigare när kontoret enbart fanns i Åsele. Jag jobbar med företag som har EU medborgare som anställda heltid eller enbart för säsongsarbete. Jag har även specialiserat mig på allt arbete som skall göras i en bostadsrättsförening. Att arbete som redovisningskonsult är en intressant bransch med många utmaningar.
I mina arbetsuppgifter ingår att se till att driften i IT-systemet fungerar utan problem och på säkrast möjliga sätt. Jag underhåller de servrar som vi har igång och ser till att brandväggar och övriga säkerhetslösningar är uppdaterade. I uppgifterna ingår också att övervaka att säkerhetskopior skapas fortlöpande. Vi har ett back-up system som är igång kontinuerligt och uppdaterar varje ändrad fil. Lagringen görs i det fallet i molnet. Dessutom skapas veckovis en kopia som lagras på en annan server och som innebär en ytterligare säkerhet att vi kan komma igång igen snabbt även om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Kimo Lee Faste, IT-tekniker

I mina arbetsuppgifter ingår att se till att driften i IT-systemet fungerar utan problem och på säkrast möjliga sätt. Jag underhåller de servrar som vi har igång och ser till att brandväggar och övriga säkerhetslösningar är uppdaterade. I uppgifterna ingår också att övervaka att säkerhetskopior skapas fortlöpande. Vi har ett back-up system som är igång kontinuerligt och uppdaterar varje ändrad fil. Lagringen görs i det fallet i molnet. Dessutom skapas veckovis en kopia som lagras på en annan server och som innebär en ytterligare säkerhet att vi kan komma igång igen snabbt även om en allvarlig olycka skulle inträffa.
Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR); EU-lagstiftning som ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL).
 
Trädde i kraft 2016-05-24 och ska tillämpas fr.o.m. 2018-05-25.
 
Ansvarig på Datafamiljen AB för att GDPR tillämpas är Tim J. Faste. Alla vi som jobbar i företaget har nödvändig kunskap, verktyg och metoder för att tillämpa lagstiftningen.Vi ser fortlöpande över alla våra rutiner, register m.m för att säkerställa efterlevnaden.
 
Lagen om penningtvätt 
 
Fr.o.m. 2017 har vi en skärpt lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
Ansvarig på Datafamiljen AB för att den skärpta penningtvättslagen tillämpas är Tim J. Faste. Samtliga medarbetare är skyldiga att följa gällande rutiner vi antagning av nya kunder vilket t.ex. innebär att du måste vara beredd att låta oss kopiera en giltig ID-handling som t.ex. pass, körkort eller giltigt ID-kort. Om du sätter in stora belopp i verksamheten behöver vi också få en redogörelse för källan till dessa penningsummor.

 

0942-513 05

Kan det här vara något för Er?

info@datafamiljen.se

Vi  värnar  om  din  integritet.  Du  ska  kunna  känna  dig  trygg  när  du  anförtror  oss  dina  personuppgifter.  Därför  har  vi  upprättat  den  här  policyn.  Den  utgår  från  gällande  dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och  din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem 
och under vilka förutsättningar samt  hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
Här kan ni läsa mera om hur vi jobbar med GDPR.