Skip to content

Våra tjänster

Bokföring

Vi hjälper till med din bokföring oavsett om det är en stor eller liten verksamhet – komplicerad verksamhet med höga krav på uppföljning eller mycket enkel enskild firma.

Bokslut, årsredovisningar och deklarationer

Vi deltar och genomför hela processen fram t.o.m. årsredovisning och deklaration med hjälp av moderna IT-funktioner. Ifall du anlitar en revisor ser vi till att hen får det material som behövs för att kunna göra en bra och kostnadseffektiv revision. Vi samarbetar med marknadsledande revisionsföretag.

Lönehantering
Detta är ett område som påverkas av många lagar och avtal. Vi håller reda på dem åt dig och dina anställda.
 
Vi använder av det marknadsledande programmet Kontek som bl.a. anpassas till den nya dataskyddslagen.
Order & Fakturering

Detta är funktioner som enkelt integreras i vårt affärssystem Briljant. Vi fördelar arbetsuppgifterna så att du som kund får maximal nytta av vår kompetens. I funktionerna kan också integreras:

Bevaknings- och kravrutiner

Dessa funktioner ingår och är integrerade i affärssystemet. Vi anpassar det helt till din verksamhet. Även ROT/RUT/RIT fakturor och rapporteringen till Skatteverket ingår.

Fakturerar du själv så kan du välja att skriva ut och skicka dem eller att vi på byrån sköter den praktiska hanteringen. 
Genom vår uppkoppling till InXchange fakturautskrifter kan du välja mellan post, PDF eller E-fakturering. Vi hjälper till med krav och inkassohanteringen när det behövs.
Leverantörsreskontra

Detta är funktioner som enkelt integreras i vårt affärssystem Briljant. Vi fördelar arbetsuppgifterna så att du som kund får maximal nytta av vår kompetens. I funktionerna kan också integreras:

Leverantörsbetalning
Utlandsbetalningar

Moms vid försäljning och inköp inom EU eller export och import
Det är länge sedan momsen var en enkel sak! Inom landet finns omvänd beskattning i vissa situationer, frivillig moms vid fastighetsuthyrning och ibland får man inte dra av momsen. Så har vi moms vid inköp och försäljning mellan de som är VAT-registrerade inom EU. Import och export tillkommer.

Vi håller reda på reglerna och ser till att affärssystemet stöder rapporteringen!

Budgetering, produkt- och investeringskalkylering
Det räcker inte med att springa fort. Man ska springa åt rätt håll också.
Företagsvärdering
Man kan behöva göra en värdering av ett bolag av flera skäl. T ex. försäljning eller köp, vid arv eller generationsskifte eller när någon delägare vill hoppa av. Eller i en expansionsfas när nytt kapital ska tas in som en del av finansieringen. Vi är väl förtrogna med hela problematiken och hjälper gärna till med värderingen och tillhörande frågor.

0942-513 05

Kan det här vara något för Er?

info@datafamiljen.se

Vi  värnar  om  din  integritet.  Du  ska  kunna  känna  dig  trygg  när  du  anförtror  oss  dina  personuppgifter.  Därför  har  vi  upprättat  den  här  policyn.  Den  utgår  från  gällande  dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och  din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem 
och under vilka förutsättningar samt  hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
Här kan ni läsa mera om hur vi jobbar med GDPR.